Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-08-20 04:51 CEST

Alla system är online

Tidigare incidenter

20 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

19 August 2022

Problem att komma åt vissa webbplatser på server11

Åtgärdad - Problemet har blivit löst.
Identifierad - Vi håller just nu på att undersöka ett problem som drabbar vissa webbplatser på server11 där de inte går att komma åt och visar felet 503 - Service Unavailable.

18 August 2022

server10.serverdrift.com onåbar

Åtgärdad - Vi har fortsatt att övervaka servern och allt har sett fortsatt bra ut.
Övervakar - Verkar vara en till överbelastningsattack. Servern ska vara tillgänglig igen nu, vi fortsätter att övervaka.
Undersöker - Servern server10.serverdrift.com går inte att nå just nu, vi undersöker.

17 August 2022

Problem att ta emot mail

Åtgärdad - Ett problem med DNS-uppslag identifierades och från 17:45 har felen minskat. Sedan 18:10 har inga fler fel loggats.
Undersöker - Många inkommande mail studsar tillbaka till avsändare. Detta verkar bara påverka domäner som tar emot mail direkt till sina webbhotellkonton, inte de som tar emot mail via Oderlands spamfiltreringstjänst( https://www.oderland.se/support/artikel/vilka-mx-pekare-ska-jag-anvanda-for-att-peka-mailtrafiken-till-er/ )

16 August 2022

Överbelastningsattack mot premium27.oderland.com

Åtgärdad - Problemet har blivit löst.
Övervakar - Läget ser stabilt ut nu men vi fortsätter att övervaka.
Identifierad - Problemet avtog runt kl 01:00 på natten men har nu startat igen, vi fortsätter att jobba på att mitigera det.
Identifierad - Vi har behövt stänga ner port 80 (http) tillfälligt för att hantera belastningen, trafik mot port 443 (https) fungerar fortfarande.
Övervakar - Det pågår just nu en överbelastningsattack mot premium27.oderland.com. Vårt överbelastningsskydd hanterar det men det kan hända att vissa störningar upplevs ibland.

[Schemalagt] Uppgradering av operativsystem

Schemalagt till -

Slutförd - Underhållet har slutförts utan problem.
Schemalagd - *[Swedish Version]* **Uppgradering av operativsystem** Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för de listade servrarna. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kommer samtliga tjänster på servern inte gå att nå. Påverkade servrar: * genbu.oderland.com ---- *[English Version]* **Operating system upgrade** We will perform a operating system upgrade on the listed servers. The upgrade will take between 30-60 min and during that time all services on the server will be down. Affected servers: * genbu.oderland.com

15 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

14 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

13 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

12 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

11 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

10 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

9 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

8 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

7 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

6 August 2022

Inga incidenter rapporterades den här dagen.


Historik ›