Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-11-29 15:17 CET

server11.serverdrift.com

Online

Kommande schemalagt underhåll för server11.serverdrift.com

Uppgradering till MariaDB 10.6

Underhållet har slutförts utan problem.

Utfört: -

Påverkade:  kumano.oderland.com, kairos.oderland.com, tama.oderland.com, akilles.oderland.com, inari.oderland.com, raiden.oderland.com, oda.oderland.com, amaterasu.oderland.com, isora.oderland.com, raiko.oderland.com, poseidon.oderland.com, apollo.oderland.com, itoku.oderland.com, server1.serverdrift.com, premium1.oderland.com, atlas.oderland.com, iwarebiko.oderland.com, server10.serverdrift.com, premium2.oderland.com, baku.oderland.com, izanami.oderland.com, server11.serverdrift.com, premium3.oderland.com, bandol.oderland.com, jinja.oderland.com, server12.serverdrift.com, premium4.oderland.com, benten.oderland.com, jizo.oderland.com, server13.serverdrift.com, premium5.oderland.com, bishamon.oderland.com, kami.oderland.com, server14.serverdrift.com, premium6.oderland.com, box01.oderland.com, kannon.oderland.com, server5.serverdrift.com, premium7.oderland.com, butsu.oderland.com, kappa.oderland.com, server7.serverdrift.com, premium8.oderland.com, daruma.oderland.com, ker.oderland.com, server8.serverdrift.com, premium9.oderland.com, dionysos.oderland.com, kodamera.oderland.com, server9.serverdrift.com, premium10.oderland.com, dosojin.oderland.com, kojin.oderland.com, shaka.oderland.com, premium11.oderland.com, ebisu.oderland.com, miro.oderland.com, shine.oderland.com, premium12.oderland.com, eirene.oderland.com, moreya.oderland.com, shishi.oderland.com, premium13.oderland.com, mwp01.oderland.com, freedns.oderland.com, naga.oderland.com, shoki.oderland.com, premium14.oderland.com, fudo.oderland.com, natalie.oderland.com, suijin.oderland.com, premium15.oderland.com, fujin.oderland.com, nue.oderland.com, susano.oderland.com, premium16.oderland.com, genbu.oderland.com, nyorai.oderland.com, tashi.oderland.com, premium17.oderland.com, hachiman.oderland.com, nyx.oderland.com, tengu.oderland.com, premium18.oderland.com, hera.oderland.com, tenjin.oderland.com, premium19.oderland.com, hestia.oderland.com, thea.oderland.com, premium20.oderland.com, hiruko.oderland.com, uba.oderland.com, premium21.oderland.com, hotei.oderland.com, uke.oderland.com, premium22.oderland.com, urashima.oderland.com, premium23.oderland.com, ushiwaka.oderland.com, premium24.oderland.com, uzume.oderland.com, premium25.oderland.com, yama.oderland.com, premium26.oderland.com, zeus.oderland.com, premium27.oderland.com, premium28.oderland.com, premium29.oderland.com, premium30.oderland.com, premium31.oderland.com

Läs mer ›

Tidigare incidenter för server11.serverdrift.com

29 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

28 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

27 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

26 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

25 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

24 november 2023

Problem med routing till vissa nätverk

Åtgärdad - Problemet har blivit löst upstream sedan c:a 10:53. Vi väntar på återkoppling från våra Internetlevernatörer för mer information.
Identifierad - Vi har identifierat att problemet ligger utanför vårt nätverk. Vad vi kan se verkar det vara problem med routing i Köpenhamn.
Undersöker - Felsökning pågår fortfarande. Vad vi kan se just nu, så ligger felet utanför vårt nät men vi fortsätter leta efter lösningar. Det är just nu enbart Fastly som vi har noterat att det är problem att nå. Problemet påverkar alla våra Internetleverantörer, varför det tyvärr inte fungerar att routa om trafiken en annan väg.
Undersöker - Vi har noterat att vissa nätverk på Internet, exempelvis Fastlys CDN-nätverk, inte går att nå från delar av vårt nätverk. Omfattningen ser ut att vara mycket begränsad. Felsökning pågår.

Påverkade:  Nätverk

23 november 2023

[Schemalagt] Omstart av premium19.oderland.com

Slutförd - Omstarten har slutförts utan problem. Uppskattad nedtid under en minut.
Schemalagd - Vi kommer att göra en schemalagd omstart av premium19.oderland.com. Vi räknar med upp till 5 minuters nedtid.

Utfört: -

Påverkade:  premium19.oderland.com

22 november 2023

[Schemalagt] Rutinmässigt underhåll av App Suite

Slutförd - Uppgraderingsarbetet utfördes som planerat och utan några problem.
Under arbete - Vi har påbörjat underhållet.
Schemalagd - Vi kommer att vidta förbättringsåtgärder på App Suites underliggande databasmotor. Under tiden så kommer App Suite vara helt otillgängligt.

Utfört: -

Påverkade:  App Suite

21 november 2023

Intermittenta problem att nå izanami.oderland.com

Åtgärdad - Problemet har blivit löst.
Övervakar - DDoS-attacken har mitigerats och vi ser inte längre några effekter av attacken sedan c:a 14:30.
Identifierad - Servern izanami.oderland.com utsätts just nu för en DDoS-attack och är tidvis oåtkomlig. Vi arbetar på en lösning tillsammans med våra Internetleverantörer.

Påverkade:  izanami.oderland.com

20 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

19 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

18 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

17 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

16 november 2023

[Schemalagt] Omstart av premium9.oderland.com

Slutförd - Underhållet är klart. Nedtid var drygt 2 minuter, mellan 07:47 och 07:49.
Schemalagd - Vi kommer att genomföra en omstart av premium9.oderland.com för att åtgärda ett problem. Nedtiden beräknas till upp till 5 minuter.

Utfört: -

Påverkade:  premium9.oderland.com

15 november 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.


Historik ›