Oderland Status

Historik

Problem med MariaDB på server11.serverdrift.com

Vi har haft servern under extra övervakning sedan händelsen igår. Vi har inte sett några ytterligare problem, utan bedömer att allt fungerar normalt. Vi kommer publicera mer information om vad som hände senare.

-