Oderland Status

Historik

[Schemalagt] Omstart av server

Underhållet är klart och allt är verifierat att fungera normalt. Nedtid var drygt 4 minuter.

-

Problem att ta emot mail från hotmail.com-adresser

Den temporära lösning vi lade in avhjälpte problemet gällande mail som inkom till oss, och det verkar nu även som att Microsoft skickat ut en egen lösning som ska åtgärda det hela globalt.

-