Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-09-30 04:48 CEST

Supportmail

Online

Kommande schemalagt underhåll för Supportmail

Uppgradering och omstart av postal.oderland.com samt vår interna mailserver

Underhållet har utförts som planerat.

Utfört: -

Påverkade:  Supportmail, Postal

Läs mer ›

Underhåll av postal.oderland.com samt vår interna mailserver

Underhållet har slutförts utan några problem.

Utfört: -

Påverkade:  Supportmail, Postal, Kundavdelning

Läs mer ›

Planerat underhåll kommer påverka mail till supporten

Underhållet har slutförts utan problem.

Utfört: -

Påverkade:  Supportmail

Läs mer ›

Tidigare incidenter för Supportmail

30 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

29 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

28 september 2023

[Schemalagt] Uppgradering och omstart av postal.oderland.com

Slutförd - Uppdateringen har slutförts utan några problem.
Under arbete - Uppgraderingen är på gång men kommer kräva lite längre tid än förväntat. Samtliga system är upp dock, och det här orsakar ingen störning.
Schemalagd - I och med en mindre uppgradering av Postal så kommer vi behöva starta om servern postal.oderland.com. Det innebär att servern kan vara otillgänglig under några minuters tid, så inga mejl kommer kunna skickas via den servern då.

Utfört: -

Påverkade:  Postal

27 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

26 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

25 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

24 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

23 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

22 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

21 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

20 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

19 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

18 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

17 september 2023

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

16 september 2023

[Schemalagt] Omstart av server

Slutförd - Underhållet är klart och allt är verifierat att fungera normalt. Nedtid var drygt 4 minuter.
Verifierar - Servern har startats om. Vi verifierar att allt fungerar korrekt.
Under arbete - Vi har påbörjat underhållet och kommer snart starta om servern. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.
Schemalagd - Vi kommer att genomföra en omstart av server10.serverdrift.com. Underhållet beräknas innebära upp till 5 minuters nedtid på servern.

Utfört: -

Påverkade:  server10.serverdrift.com


Historik ›