Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 17:20 CET

premium29.oderland.com

Online

Kommande schemalagt underhåll för premium29.oderland.com

Uppgradering till MariaDB 10.6

Underhållet har slutförts utan problem.

Utfört: -

Påverkade:  server1.serverdrift.com, server5.serverdrift.com, server7.serverdrift.com, server8.serverdrift.com, server9.serverdrift.com, server10.serverdrift.com, server11.serverdrift.com, server12.serverdrift.com, server13.serverdrift.com, server14.serverdrift.com, akilles.oderland.com, amaterasu.oderland.com, apollo.oderland.com, atlas.oderland.com, baku.oderland.com, bandol.oderland.com, benten.oderland.com, bishamon.oderland.com, box01.oderland.com, butsu.oderland.com, daruma.oderland.com, dionysos.oderland.com, dosojin.oderland.com, ebisu.oderland.com, eirene.oderland.com, freedns.oderland.com, fudo.oderland.com, fujin.oderland.com, genbu.oderland.com, hachiman.oderland.com, hera.oderland.com, hestia.oderland.com, hiruko.oderland.com, hotei.oderland.com, inari.oderland.com, isora.oderland.com, itoku.oderland.com, iwarebiko.oderland.com, izanami.oderland.com, jinja.oderland.com, jizo.oderland.com, kairos.oderland.com, kami.oderland.com, kannon.oderland.com, kappa.oderland.com, ker.oderland.com, kodamera.oderland.com, kojin.oderland.com, kumano.oderland.com, miro.oderland.com, moreya.oderland.com, mwp01.oderland.com, naga.oderland.com, natalie.oderland.com, nue.oderland.com, nyorai.oderland.com, nyx.oderland.com, oda.oderland.com, poseidon.oderland.com, premium1.oderland.com, premium2.oderland.com, premium3.oderland.com, premium4.oderland.com, premium5.oderland.com, premium6.oderland.com, premium7.oderland.com, premium8.oderland.com, premium9.oderland.com, premium10.oderland.com, premium11.oderland.com, premium12.oderland.com, premium13.oderland.com, premium14.oderland.com, premium15.oderland.com, premium16.oderland.com, premium17.oderland.com, premium18.oderland.com, premium19.oderland.com, premium20.oderland.com, premium21.oderland.com, premium22.oderland.com, premium23.oderland.com, premium24.oderland.com, premium25.oderland.com, premium26.oderland.com, premium27.oderland.com, premium28.oderland.com, premium29.oderland.com, premium30.oderland.com, premium31.oderland.com, raiden.oderland.com, raiko.oderland.com, shaka.oderland.com, shine.oderland.com, shishi.oderland.com, shoki.oderland.com, suijin.oderland.com, susano.oderland.com, tama.oderland.com, tashi.oderland.com, tengu.oderland.com, tenjin.oderland.com, thea.oderland.com, uba.oderland.com, uke.oderland.com, urashima.oderland.com, ushiwaka.oderland.com, uzume.oderland.com, yama.oderland.com, zeus.oderland.com

Läs mer ›

Omstart av servrar

Underhållet har slutförts utan problem.

Utfört: -

Påverkade:  server13.serverdrift.com, premium17.oderland.com, premium21.oderland.com, premium29.oderland.com, susano.oderland.com

Läs mer ›

Tidigare incidenter för premium29.oderland.com

29 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

28 februari 2024

[Schemalagt] Omstart av cPanel-servrar

Slutförd - Underhållet har slutförts utan problem.
Schemalagd - I och med ett rutinmässigt underhåll av flera av våra servrar så kommer vi behöva starta om vissa av servrarna. Det kan innebära några minuters nedtid per server.

Utfört: -

Påverkade:  premium12.oderland.com, premium34.oderland.com, premium35.oderland.com

Problem med att bl.a. signaturer inte visas i App Suite

Åtgärdad - Problemet har bekräftats åtgärdat och vi bedömer ingen risk för att problemet uppstår igen.
Identifierad - Vi kommer applicera en fix för att åtgärda problemet. Under tiden som vi applicerar fixen, kan det dock uppstå intermittenta problem. Det kan innebära att t.ex. signaturer inte visas korrekt under tiden. Vi uppskattar underhållsfönstret till c:a 10 minuter - med start 15:40.
Identifierad - Problemet är löst temporärt och vi har identifierat orsaken till problemet. Vi jobbar på en permanent lösning.
Undersöker - Vi upplever just nu problem med att signaturer inte visas i App Suite för vissa användare. Felsökning pågår. Vi har även noterat att detta påverkar andra filer i OX Drive. Filerna finns dock tillgängliga även om de inte syns. Problemet förekom även till och från under gårdagen.

Påverkade:  App Suite

27 februari 2024

Problem med att lista backuppunkter för webbhotellskonton

Identifierad - Vi har noterat fall där listan med [tillgängliga backuppunkter i Acronis backup](https://www.oderland.se/support/artikel/hur-gor-jag-aterstallningar-med-acronis-backup/) ej är fullständig. Detta visar sig som så att listan med tillgängliga backuppunkter antingen är tom eller innehåller färre antal backuppunkter än förväntat. Det är bara ett indexeringsfel och backuper finns tillgängliga! Om du stöter på det här problemet så kan du [kontakta vår support](https://www.oderland.se/support/kontakt/) så kan vi starta en ny indexering av backuparkivet. För webbhotellskonton på våra delade servar ska det finnas dagliga backuppunkter upp till 30 dagar bakåt. För konton på Managed Server och Agency Premium ska det som standard finnas dagliga backuppunkter upp till 12 månader bakåt. Vi undersöker orsaken samt letar efter en lösning tillsammans med vår leverantör.

Påverkar:  Backup

26 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

25 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

24 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

23 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

22 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

21 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

20 februari 2024

Problem med shared

Åtgärdad - Problemet är åtgärdat sedan 04:28 och vi har övervakat systemen under dagen för att verfiera att allt fungerar som förväntat.
Övervakar - Problemet är löst. Vi återkommer under dagen med mer information om vad som hände.
Identifierad - Det är just nu problem med att komma åt ett större antal delade webbhotellsservrar. Systemen svarar antingen långsamt eller inte alls. Vi jobbar på att lösa problemet.

Påverkade:  Webbhotell

19 februari 2024

[Schemalagt] Underhåll av App Suite (Open-Xchange)

Slutförd - Underhållet har slutförts utan några problem.
Schemalagd - I och med ett mindre underhållsarbete så kommer vi behöva starta om App Suite-mjukvaran. Det innebär att tjänsten kan vara otillgänglig under några minuters tid.

Utfört: -

Påverkade:  App Suite

18 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

17 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

16 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.

15 februari 2024

Inga incidenter rapporterades den här dagen.


Historik ›