Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:25 CEST

Schemalagt underhåll

Planerat underhåll kommer påverka mail till supporten

-

Den här incidenten kommer påverka: Supportmail

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer att utföra ett planerat underhåll natten mot den 20:e juli (onsdag) som kommer påverka möjligheten att maila vår support. Under det planerade underhållet kan det vara svårt att få fram mail till supporten (support@oderland.se, ekonomi@oderland.se, sales@oderland.se).

Om det är så att du försöker maila supporten och får ett studsmail testa igen senare. Om ärendet är akut och det faller inom vad som täcks av jouren så kan du ringa dit istället: https://www.oderland.se/support/jour/