Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:46 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering och omstart av postal.oderland.com samt vår interna mailserver

-

Den här incidenten kommer påverka: Supportmail, Postal

Historik

Slutförd

Underhållet har utförts som planerat.

Schemalagd

Vi kommer att utföra en relativt större uppgradering av mjukvaran på postal.oderland.com samt på vår interna mailserver. Dessa kommer behöva att startas om och kommer vara otillgängliga under en viss tid - bör inte ta längre än 10 minuter per server.