Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:02 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av postal.oderland.com samt vår interna mailserver

-

Den här incidenten kommer påverka: Supportmail, Postal, Kundavdelning

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Schemalagd

Vi kommer att utföra ett rutinmässigt underhållsarbete som kommer att kräva omstart av vissa tjänster. Därför kommer postal.oderland.com ej vara tillgänglig under några minuters tid, och samma gäller automatiserade mail, såsom återställning av lösenord på vår kundavdelning.