Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-09-27 23:02 CEST

Underhåll av postal.oderland.com samt vår interna mailserver

Schemalagt underhåll för Oderland

-

Den här incidenten kommer påverka: Supportmail, Postal, Kundavdelning

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Schemalagd

Vi kommer att utföra ett rutinmässigt underhållsarbete som kommer att kräva omstart av vissa tjänster. Därför kommer postal.oderland.com ej vara tillgänglig under några minuters tid, och samma gäller automatiserade mail, såsom återställning av lösenord på vår kundavdelning.