Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:36 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: server13.serverdrift.com, premium17.oderland.com, premium21.oderland.com, premium29.oderland.com, susano.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer genomföra ett schemalagt och rutinmässigt underhåll där ett flertal servrar kommer startas om. Under tiden för underhållet kan servrarna stundvis vara oåtkomliga. Vi beräknar nedtid till mindre än 5 minuter per server.