Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:06 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering till MariaDB 10.6

-

Den här incidenten kommer påverka: server1.serverdrift.com, server5.serverdrift.com, server7.serverdrift.com, server8.serverdrift.com, server9.serverdrift.com, server10.serverdrift.com, server11.serverdrift.com, server12.serverdrift.com, server13.serverdrift.com, server14.serverdrift.com, akilles.oderland.com, amaterasu.oderland.com, apollo.oderland.com, atlas.oderland.com, baku.oderland.com, bandol.oderland.com, benten.oderland.com, bishamon.oderland.com, box01.oderland.com, butsu.oderland.com, daruma.oderland.com, dionysos.oderland.com, dosojin.oderland.com, ebisu.oderland.com, eirene.oderland.com, freedns.oderland.com, fudo.oderland.com, fujin.oderland.com, genbu.oderland.com, hachiman.oderland.com, hera.oderland.com, hestia.oderland.com, hiruko.oderland.com, hotei.oderland.com, inari.oderland.com, isora.oderland.com, itoku.oderland.com, iwarebiko.oderland.com, izanami.oderland.com, jinja.oderland.com, jizo.oderland.com, kairos.oderland.com, kami.oderland.com, kannon.oderland.com, kappa.oderland.com, ker.oderland.com, kodamera.oderland.com, kojin.oderland.com, kumano.oderland.com, miro.oderland.com, moreya.oderland.com, mwp01.oderland.com, naga.oderland.com, natalie.oderland.com, nue.oderland.com, nyorai.oderland.com, nyx.oderland.com, oda.oderland.com, poseidon.oderland.com, premium1.oderland.com, premium2.oderland.com, premium3.oderland.com, premium4.oderland.com, premium5.oderland.com, premium6.oderland.com, premium7.oderland.com, premium8.oderland.com, premium9.oderland.com, premium10.oderland.com, premium11.oderland.com, premium12.oderland.com, premium13.oderland.com, premium14.oderland.com, premium15.oderland.com, premium16.oderland.com, premium17.oderland.com, premium18.oderland.com, premium19.oderland.com, premium20.oderland.com, premium21.oderland.com, premium22.oderland.com, premium23.oderland.com, premium24.oderland.com, premium25.oderland.com, premium26.oderland.com, premium27.oderland.com, premium28.oderland.com, premium29.oderland.com, premium30.oderland.com, premium31.oderland.com, raiden.oderland.com, raiko.oderland.com, shaka.oderland.com, shine.oderland.com, shishi.oderland.com, shoki.oderland.com, suijin.oderland.com, susano.oderland.com, tama.oderland.com, tashi.oderland.com, tengu.oderland.com, tenjin.oderland.com, thea.oderland.com, uba.oderland.com, uke.oderland.com, urashima.oderland.com, ushiwaka.oderland.com, uzume.oderland.com, yama.oderland.com, zeus.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Schemalagd

Vi har uppmärksammat att PHP-applikationer som inte explicit sätter charset vid anslutning mot databasen får problem med teckenkodning efter uppgradering till MariaDB 10.6. Detta beror på att det skett en ändring av default charset från latin1 till utf8mb4 i den connector som används av klientbibliotek för anslutning mot databasen.

En allmän rekommendation är att alltid specificera charset. Vilket applikationer så som exempelvis WordPress som har uppdaterats de senaste 10 åren i regel alltid sätter vid databasanslutningar. Föråldrade applikationer eller egenkodade lösningar kan dock påverkas.

Om du vet att din installation antingen är väldigt gammal (+10 år) eller något du kodat själv så rekommenderar vi att du säkerställer att du specificerar charset i din installation.

Om du efter uppgradering till MariaDB 10.6 får teckenkodningsproblem så är du välkommen att höra av dig till vår support så tittar vi på att ställa in charset åt dig.

Schemalagd

Vi planerar genomföra uppgraderingar från MariaDB 10.5 till 10.6 med start 2023-10-16. Uppgraderingarna planeras genomföras med start klockan 23:00 de datum som framgår i listan nedanför.

När uppgradering genomförs kommer databasservern vara nere ett par minuter. Normalt sett rör det sig om en nedtid på 5-10 minuter. Vi förväntar oss inga problem till följd av uppgradering till 10.6.

Vi uppdaterar denna status löpande allt eftersom uppgraderingar blir genomförda. Schemat över uppgraderingar kan komma att uppdateras om vi får förhinder att genomföra underhåll vissa datum.


Slutförda uppgraderingar

Lista med redan slutförda uppgraderingar och vilket datum uppgradering skedde.

2023-11-13

 • premium9.oderland.com
 • premium10.oderland.com
 • premium11.oderland.com
 • premium12.oderland.com
 • server9.serverdrift.com
 • server16.serverdrift.com

2023-11-09

 • hestia.oderland.com
 • hiruko.oderland.com
 • hotei.oderland.com
 • inari.oderland.com
 • premium4.oderland.com
 • premium5.oderland.com

2023-11-08

 • thea.oderland.com
 • uba.oderland.com
 • uke.oderland.com
 • urashima.oderland.com
 • ushiwaka.oderland.com
 • uzume.oderland.com
 • yama.oderland.com
 • zeus.oderland.com
 • server11.serverdrift.com

2023-11-07

 • susano.oderland.com
 • tama.oderland.com
 • tashi.oderland.com
 • tengu.oderland.com
 • tenjin.oderland.com
 • premium34.oderland.com
 • premium35.oderland.com
 • premium33.oderland.com
 • server10.serverdrift.com

2023-11-02

 • shaka.oderland.com
 • shine.oderland.com
 • shishi.oderland.com
 • shoki.oderland.com
 • sobek.oderland.com
 • suijin.oderland.com
 • premium30.oderland.com
 • premium31.oderland.com
 • premium32.oderland.com

2023-11-01

 • nyx.oderland.com
 • oda.oderland.com
 • osiris.oderland.com
 • poseidon.oderland.com
 • raiden.oderland.com
 • raiko.oderland.com
 • premium27.oderland.com
 • premium28.oderland.com
 • premium29.oderland.com

2023-10-31

 • miro.oderland.com
 • moreya.oderland.com
 • naga.oderland.com
 • natalie.oderland.com
 • nue.oderland.com
 • nyorai.oderland.com
 • premium24.oderland.com
 • premium25.oderland.com
 • premium26.oderland.com

2023-10-30

 • kannon.oderland.com
 • kappa.oderland.com
 • ker.oderland.com
 • kodamera.oderland.com
 • kojin.oderland.com
 • kumano.oderland.com
 • premium22.oderland.com
 • premium23.oderland.com
 • server12.serverdrift.com

2023-10-26

 • jinja.oderland.com
 • jizo.oderland.com
 • kairos.oderland.com
 • kami.oderland.com
 • premium17.oderland.com
 • premium18.oderland.com
 • premium19.oderland.com
 • premium20.oderland.com
 • premium21.oderland.com
 • server13.serverdrift.com

2023-10-25

 • isora.oderland.com
 • itoku.oderland.com
 • iwarebiko.oderland.com
 • izanami.oderland.com
 • premium13.oderland.com
 • premium14.oderland.com
 • premium15.oderland.com
 • premium16.oderland.com
 • server14.serverdrift.com
 • server15.serverdrift.com

2023-10-23

 • fudo.oderland.com
 • fujin.oderland.com
 • genbu.oderland.com
 • hachiman.oderland.com
 • hera.oderland.com
 • premium6.oderland.com
 • premium7.oderland.com
 • premium8.oderland.com
 • server7.serverdrift.com
 • server8.serverdrift.com

2023-10-19

 • butsu.oderland.com
 • daruma.oderland.com
 • dionysos.oderland.com
 • dosojin.oderland.com
 • ebisu.oderland.com
 • eirene.oderland.com
 • eros.oderland.com
 • freedns.oderland.com
 • server5.serverdrift.com

2023-10-18

 • bandol.oderland.com
 • benten.oderland.com
 • bishamon.oderland.com
 • box01.oderland.com
 • premium3.oderland.com
 • server1.serverdrift.com

2023-10-17

 • akilles.oderland.com
 • atlas.oderland.com
 • baku.oderland.com
 • premium2.oderland.com

2023-10-16

 • amaterasu.oderland.com
 • apollo.oderland.com
 • ares.oderland.com
 • premium1.oderland.com