Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 14:57 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av server

-

Den här incidenten kommer påverka: server10.serverdrift.com

Historik

Slutförd

Underhållet är klart och allt är verifierat att fungera normalt. Nedtid var drygt 4 minuter.

Verifierar

Servern har startats om. Vi verifierar att allt fungerar korrekt.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet och kommer snart starta om servern. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer att genomföra en omstart av server10.serverdrift.com. Underhållet beräknas innebära upp till 5 minuters nedtid på servern.