Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-09-27 22:43 CEST

server10.serverdrift.com onåbar

Incidentrapport för Oderland

Den här incidenten påverkade: server10.serverdrift.com

Historik

Åtgärdad

Vi har fortsatt att övervaka servern och allt har sett fortsatt bra ut.

Övervakar

Verkar vara en till överbelastningsattack. Servern ska vara tillgänglig igen nu, vi fortsätter att övervaka.

Undersöker

Servern server10.serverdrift.com går inte att nå just nu, vi undersöker.