Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 15:20 CET

Schemalagt underhåll

Omstart av premium19.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: premium19.oderland.com

Historik

Slutförd

Omstarten har slutförts utan problem. Uppskattad nedtid under en minut.

Schemalagd

Vi kommer att göra en schemalagd omstart av premium19.oderland.com. Vi räknar med upp till 5 minuters nedtid.