Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:30 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll som påverkar kundavdelning och ordersidor

-

Den här incidenten kommer påverka: Hantering av domäner, Kundavdelning

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Schemalagd

Vi kommer utföra ett rutinmässigt underhållsarbete som påverkar vår kundavdelning samt t.ex. ordersidor. Underhållet påbörjas kl 22:00 och beräknas vara slutfört senaste kl. 23:00. Beräknad nedtid för påverkade system är upp till 5 minuter. Under nedtiden, kommer kundavdelningen vara otillgänglig och beställning av nya tjänster och domäner kommer också vara otillgänglig.