Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:29 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av Cloud och Object Storage (S3)

-

Den här incidenten kommer påverka: Object Storage (S3), Cloud

Historik

Slutförd

Underhållet är slutfört och inga problem noterade.

Under arbete

Vi gör just nu ett oplanerat underhåll av Oderland Cloud och Oderland Object Storage (S3), där ny version av programvara installeras för att åtgärda ett antal buggar. Underhållet beräknas inte orsaka någon påverkan på tjänsten.