Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:44 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av dns2.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Hantering av domäner

Historik

Slutförd

Inga anmärkningar. Tjänsten är igång igen.

Schemalagd

Vi kommer att genomföra en omstart av dns2.oderland.com. Nedtiden beräknas till under 5 minuter. DNS-tjänsten kommer fortfarande fungera på övriga DNS-servrar i klustret.