Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-06-30 23:54 CEST

Uppgradering av operativsystem

Schemalagt underhåll för Oderland

-

Historik

Slutförd

Migreringen är nu färdig, allting ska nu fungera som vanligt igen.

Under arbete

Uppdatering:

Vi har stött på ett oväntat problem med nyx.oderland.com vilket gör att vi behöver skjuta på migreringen, ny tid kommer i en separat driftstatus i framtiden.


Update:

We have encountered an unexpected issue with the server nyx.oderland.com. For this reason, we have chosen to postpone the upgrade of that particular server. A new time for the upgrade will be announced with a separate status message.

Schemalagd

Följande servrar har adderats till det planerade underhållet:

 • premium3.oderland.com
 • premium5.oderland.com

Schemalagd

[Swedish Version]

Uppgradering av operativsystem

Vi kommer att utföra en uppgradering av operativsystem för de listade servrarna. Uppgraderingen kan ta mellan 30-60 min och under tiden kommer samtliga tjänster på servern inte gå att nå.

Påverkade servrar:

 • nyorai.oderland.com
 • poseidon.oderland.com
 • premium1.oderland.com
 • premium2.oderland.com
 • premium3.oderland.com
 • premium5.oderland.com

[English Version]

Operating system upgrade

We will perform a operating system upgrade on the listed servers. The upgrade will take between 30-60 min and during that time all services on the server will be down.

Affected servers:

 • nyorai.oderland.com
 • poseidon.oderland.com
 • premium1.oderland.com
 • premium2.oderland.com
 • premium3.oderland.com
 • premium5.oderland.com