Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-12-03 00:47 CET

Omstart av Oderland Mailcontrol

Schemalagt underhåll för Oderland

-

Den här incidenten kommer påverka: Oderland Mailcontrol

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Under arbete

Underhållet har påbörjats.

Schemalagd

I och med några mjukvaruuppgraderingar så kommer vi behöva starta om servern där Oderland Mailcontrol har sin datalagring. Det innebär att tjänsten med dess webbgränssnitt kommer att vara otillgängliga under några minuters tid.