Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:55 CEST

Incidentrapport

Problem med hachiman.oderland.com

Den här incidenten påverkade: hachiman.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Runt kl 03:00 inatt uppstod ett problem på servern hachiman.oderland.com. Detta problem visade sig som att resursgränserna i cPanel ändrades och hemsidor kan ha börjat generera 503 fel.

Orsaken var en uppdatering som kördes under natten som hade hängt sig, detta gjorde att en process relaterad till just resursgränserna inte kunde köra klart. Detta upptäcktes och åtgärdades lite efter kl 09:00.

För att det inte ska hända igen så kollar vi på att utöka vår övervakning så att vi snabbare kan fånga upp dessa problem i framtiden.