Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-07-18 15:37 CEST

Schemalagt underhåll

Underhållsarbete på baku.oderland.com och dosojin.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: baku.oderland.com, dosojin.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Underhållet av dosojin.oderland.com är klart. Underhåll pågår fortfarande på baku.oderland.com.

Under arbete

Underhållet har påbörjats. Nedtid kommer förekomma tidvis.

Schemalagd

CloudLinux 7 som dessa servrar kör kommer att sluta få uppdateringar i mitten av 2024. Vi behöver därför migrera dessa till CloudLinux 8 vilket är vad vi kommer göra under detta underhållsarbete. Under tiden som vi genomför arbetet kommer inga tjänster på servrarna att vara nåbara. Vi räknar med att arbetet tar upp till en timma.

Det kommer inte vara några märkbara förändringar på tjänsten efter migreringen utan allting kommer fortsätta att fungera som det gjorde innan. Du som kund behöver inte göra något.