Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 14:55 CET

Incidentrapport

Intermittenta problem att nå izanami.oderland.com

Den här incidenten påverkade: izanami.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Problemet har blivit löst.

Övervakar

DDoS-attacken har mitigerats och vi ser inte längre några effekter av attacken sedan c:a 14:30.

Identifierad

Servern izanami.oderland.com utsätts just nu för en DDoS-attack och är tidvis oåtkomlig. Vi arbetar på en lösning tillsammans med våra Internetleverantörer.