Oderland Status

Senast uppdaterad 2023-09-30 05:07 CEST

Incidentrapport

Problem att komma åt vissa webbplatser på server11

Den här incidenten påverkade: server11.serverdrift.com

Postmortem

22 Aug 2022 11:14 CEST

Vad hände?

Vi fick rapporter tidigt på fredag morgon gällande serverfel (s.k. 500-fel) för vissa webbplatser på server11.serverdrift.com. Vår primära övervakning visade inte på några fel, men vi kunde via statistik bekräfta att antalet webbplatser som returnerade 503-fel ökat sedan en PHP-uppdatering tidigare samma morgon.

Vi konstaterade att problemet enbart påverkade webbplatser med en specifik PHP-version - 8.0. Vi rullade därför tillbaka PHP-uppdateringen för just PHP 8.0 och kunde verifiera att det löste problemet.

Vi såg även till att pausa utrullningen av samma uppdatering till fler servrar - samt rapporterade buggen till vår leverantör (som nu även släppt en ny uppdatering, vilken löser grundproblemet).

Varför hände det?

Problemet orsakades av en bugg som introducerades i en ny version av PHP 8.0 (mer specifikt 8.0.22). Uppdateringar appliceras kontinuerligt för att säkerställa en stabil och säker miljö, ibland händer det dock att nya versioner introducerar buggar även om det är sällsynt. Eftersom buggen enbart påverkade en specifik PHP-version, noterades detta inte via befintlig övervakning - eftersom vi inte testar alla PHP-versioner individuellt.

Vilka åtgärder vidtas framgent?

För att undvika att liknande incidenter inträffar igen, kommer vi att utöka vår övervakning med fler testpunkter - bl.a. genom att systematiskt testa olika PHP-versioner för att fånga ovanliga fel snabbare.

Historik

Åtgärdad

Problemet har blivit löst.

Identifierad

Vi håller just nu på att undersöka ett problem som drabbar vissa webbplatser på server11 där de inte går att komma åt och visar felet 503 - Service Unavailable.