Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-07-18 16:53 CEST

Incidentrapport

Problem att nå premium24.oderland.com

Den här incidenten påverkade: premium24.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Problemet ska nu vara åtgärdat och servern ska gå att nå igen. Orsaken var att MariaDB hängde sig vilket krävde en omstart.

Identifierad

Vi har just nu en driftstörning på premium24.oderland.com och arbetar på att lösa det.