Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-09-27 22:35 CEST

Överbelastningsattack mot premium27.oderland.com

Incidentrapport för Oderland

Den här incidenten påverkade: premium27.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Problemet har blivit löst.

Övervakar

Läget ser stabilt ut nu men vi fortsätter att övervaka.

Identifierad

Problemet avtog runt kl 01:00 på natten men har nu startat igen, vi fortsätter att jobba på att mitigera det.

Identifierad

Vi har behövt stänga ner port 80 (http) tillfälligt för att hantera belastningen, trafik mot port 443 (https) fungerar fortfarande.

Övervakar

Det pågår just nu en överbelastningsattack mot premium27.oderland.com. Vårt överbelastningsskydd hanterar det men det kan hända att vissa störningar upplevs ibland.