Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:10 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av system för domänregistreringstjänster

-

Den här incidenten kommer påverka: Hantering av domäner

Historik

Slutförd

Vi har fått meddelande om att det planerade underhållet 24:e juni har ställts in.

Schemalagd

En av våra leverantörer för domänregistreringstjänster kommer utföra ett schemalagt underhåll den 24:e juni kl 13:00. Underhållet beräknas pågå i en timme och under den tiden kan det förekomma fördröjningar på t.ex. registrering, förnyelse, omdelegering, flytt av domännamn samt uppdatering av domänkontakter.

Underhållet påverkar samtliga toppdomäner (t.ex. com, net, eu m.fl.), med undantag från följande:

  • se
  • nu
  • fi
  • dk