Oderland Status

Senast uppdaterad 2022-09-27 23:49 CEST

Delvisa problem med backupåterställningar

Incidentrapport för Oderland

Den här incidenten påverkar: Backup

Undersöker

Just nu pågår en störning på vårt backupsystem som gör att det kan vara svårt att återställa från backup. Nya backuper tas dock som vanligt.

Om du inte lyckas med en återställning enligt vår guide, kontakta vår support så hjälper vi dig med återställningen: https://www.oderland.se/support/kontakt/