Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:21 CEST

Schemalagt underhåll

Uppgradering och omstart av postal.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Uppdateringen har slutförts utan några problem.

Under arbete

Uppgraderingen är på gång men kommer kräva lite längre tid än förväntat. Samtliga system är upp dock, och det här orsakar ingen störning.

Schemalagd

I och med en mindre uppgradering av Postal så kommer vi behöva starta om servern postal.oderland.com. Det innebär att servern kan vara otillgänglig under några minuters tid, så inga mejl kommer kunna skickas via den servern då.