Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:48 CEST

Incidentrapport

Problem med att bl.a. signaturer inte visas i App Suite

Den här incidenten påverkade: App Suite

Historik

Åtgärdad

Problemet har bekräftats åtgärdat och vi bedömer ingen risk för att problemet uppstår igen.

Identifierad

Vi kommer applicera en fix för att åtgärda problemet. Under tiden som vi applicerar fixen, kan det dock uppstå intermittenta problem. Det kan innebära att t.ex. signaturer inte visas korrekt under tiden.

Vi uppskattar underhållsfönstret till c:a 10 minuter - med start 15:40.

Identifierad

Problemet är löst temporärt och vi har identifierat orsaken till problemet. Vi jobbar på en permanent lösning.

Undersöker

Vi upplever just nu problem med att signaturer inte visas i App Suite för vissa användare. Felsökning pågår.

Vi har även noterat att detta påverkar andra filer i OX Drive. Filerna finns dock tillgängliga även om de inte syns.

Problemet förekom även till och från under gårdagen.