Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 15:59 CET

Incidentrapport

Problem med routing till vissa nätverk

Den här incidenten påverkade: Nätverk

Historik

Åtgärdad

Problemet har blivit löst upstream sedan c:a 10:53. Vi väntar på återkoppling från våra Internetlevernatörer för mer information.

Identifierad

Vi har identifierat att problemet ligger utanför vårt nätverk. Vad vi kan se verkar det vara problem med routing i Köpenhamn.

Undersöker

Felsökning pågår fortfarande. Vad vi kan se just nu, så ligger felet utanför vårt nät men vi fortsätter leta efter lösningar.

Det är just nu enbart Fastly som vi har noterat att det är problem att nå.

Problemet påverkar alla våra Internetleverantörer, varför det tyvärr inte fungerar att routa om trafiken en annan väg.

Undersöker

Vi har noterat att vissa nätverk på Internet, exempelvis Fastlys CDN-nätverk, inte går att nå från delar av vårt nätverk. Omfattningen ser ut att vara mycket begränsad. Felsökning pågår.