Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 21:10 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av system för domänregistreringstjänster

-

Den här incidenten kommer påverka: Hantering av domäner

Schemalagd

En av våra leverantörer för domänregistreringstjänster kommer utföra ett schemalagt underhåll den 18:e juni kl 07:00. Underhållet beräknas pågå i två timmar och under den tiden kan det förekomma fördröjningar på t.ex. registrering, förnyelse, omdelegering, flytt av domännamn samt uppdatering av domänkontakter.

Underhållet påverkar samtliga toppdomäner (t.ex. com, net, eu m.fl.), med undantag från följande:

  • se
  • nu
  • fi
  • dk