Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:44 CEST

Schemalagt underhåll

Underhållsarbete nätverk

-

Den här incidenten kommer påverka: Nätverk

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer att uppgradera fysiska länkar till nya med högre hastighet. Detta är ett delmoment i arbetet som kommer att sträcka sig över ett antal underhåll. Vi förväntar oss korta störningar på upp till en minut under underhållsfönstret.