Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:57 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av box01.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: box01.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet drog ut på tiden då vi upptäckte problem vid uppstarten.

Det är åtgärdat nu.

Schemalagd

Vi kommer att genomföra en omstart av box01.oderland.com. Vi beräknar nedtiden till under en minut.