Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 20:03 CEST

Schemalagt underhåll

Rutinmässigt underhåll av App Suite

-

Den här incidenten kommer påverka: App Suite

Historik

Slutförd

Uppgraderingsarbetet utfördes som planerat och utan några problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet.

Schemalagd

Vi kommer att vidta förbättringsåtgärder på App Suites underliggande databasmotor. Under tiden så kommer App Suite vara helt otillgängligt.