Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 15:19 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av cPanel-servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: server8.serverdrift.com, baku.oderland.com, hiruko.oderland.com, inari.oderland.com, isora.oderland.com, kami.oderland.com, kappa.oderland.com, ker.oderland.com, naga.oderland.com, premium10.oderland.com, premium13.oderland.com, premium19.oderland.com, premium21.oderland.com, shine.oderland.com, shishi.oderland.com, suijin.oderland.com, tenjin.oderland.com, ushiwaka.oderland.com, zeus.oderland.com

Historik

Slutförd

Arbetet har slutförts utan några problem. Följande servrar har startats om:

shine.oderland.com premium21.oderland.com server8.serverdrift.com suijin.oderland.com ushiwaka.oderland.com zeus.oderland.com tenjin.oderland.com hiruko.oderland.com inari.oderland.com isora.oderland.com kami.oderland.com kappa.oderland.com ker.oderland.com naga.oderland.com premium13.oderland.com premium19.oderland.com

Schemalagd

I och med ett rutinmässigt underhåll (fortsättning av underhållet från 6/12) av flera av våra servrar så kommer vi behöva starta om vissa av servrarna. Det kan innebära några minuters nedtid per server.