Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 13:47 CEST

Incidentrapport

Problem att logga in på cPanel från kundzonen

Den här incidenten påverkade: Kundavdelning

Historik

Åtgärdad

Vi har åtgärdat problemet. Det berodde på en temporär blockering mellan kundzon och vissa servrar.

Undersöker

Vi håller just nu på att undersöka det här problemet.