Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 15:13 CET

Schemalagt underhåll

Underhåll på GDS-kontrollpanel

-

Den här incidenten kommer påverka: Gör-det-själv

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts, tyvärr drog det ut på tiden men skall ej ha påverkat era virtuella servrar i plattformen.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer att utföra underhåll av vår kontrollpanel för vår Gör-Det-Själv-tjänst. Det innebär att ändringshantering av era virtuella servrar i tjänsten via kontrollpanelen ej kommer att fungera under tiden. Era virtuella servrar påverkas inte av underhållet, utan fortsätter fungera som vanligt.