Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 13:54 CEST

Incidentrapport

Problem att komma åt backuper på migrerade webbhotellservrar

Den här incidenten påverkade: amaterasu.oderland.com, baku.oderland.com, daruma.oderland.com, dosojin.oderland.com, fujin.oderland.com, suijin.oderland.com, uke.oderland.com, yama.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Problemet har nu åtgärdats på samtliga påverkade servrar, och nya återläsningspunkter visas som vanligt i cPanel.

För återläsning från tidigare återställningspunkter, vänligen kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.

Identifierad

Problemet har nu åtgärdats på följande servrar, och återläsningspunkter från efter migreringen visas korrekt:

 • baku.oderland.com
 • dosojin.oderland.com
 • fujin.oderland.com

För återläsning från återställningspunkter från innan migreringen, vänligen kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.

Vi arbetar fortfarande på en lösning för följande servrar, där återläsning direkt via cPanel just nu inte är möjlig.

 • yama.oderland.com
 • daruma.oderland.com
 • amaterasu.oderland.com
 • suijin.oderland.com
 • uke.oderland.com

Observera att all säkerhetskopierad data finns tillgänglig från både innan och efter migreringen, men det är inte möjligt att som kund återläsa den själv via cPanel. Behöver du hjälp med återläsning, vänligen kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.

Identifierad

Problemet har identifierats och är relaterat till migreringen till CL8, som nyligen gjordes på de påverkade servrarna.

Vi arbetar på en lösning, men lösningen kommer innebära att enbart återställningspunkter från efter migreringen kommer vara tillgängliga via cPanel. Äldre återställningspunkter (från innan migreringen) finns fortfarande kvar, men behöver återställas genom att kontakta supporten.

Vi uppdaterar med mer information så snart arbetet är klart.

Undersöker

Det är just nu problem med att komma åt Acronis Backup via cPanel på följande servrar:

 • yama.oderland.com
 • daruma.oderland.com
 • amaterasu.oderland.com
 • suijin.oderland.com
 • uke.oderland.com
 • fujin.oderland.com
 • baku.oderland.com
 • dosojin.oderland.com

Om du behöver göra en återställning på någon av dessa servrar kontakta då vår support som kan hjälpa dig.