Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 15:30 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av cPanel-servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: premium12.oderland.com, premium34.oderland.com, premium35.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Schemalagd

I och med ett rutinmässigt underhåll av flera av våra servrar så kommer vi behöva starta om vissa av servrarna. Det kan innebära några minuters nedtid per server.