Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 15:06 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av cPanel-servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: server8.serverdrift.com, baku.oderland.com, fudo.oderland.com, hiruko.oderland.com, inari.oderland.com, isora.oderland.com, kami.oderland.com, kappa.oderland.com, ker.oderland.com, naga.oderland.com, premium13.oderland.com, premium19.oderland.com, premium21.oderland.com, shine.oderland.com, shishi.oderland.com, suijin.oderland.com, tenjin.oderland.com, ushiwaka.oderland.com, zeus.oderland.com

Historik

Schemalagd

Under nattens undehåll, startades följande servrar om:

 • baku.oderland.com
 • hiruko.oderland.com
 • inari.oderland.com
 • isora.oderland.com
 • kami.oderland.com
 • kappa.oderland.com
 • ker.oderland.com
 • naga.oderland.com
 • premium13.oderland.com
 • premium19.oderland.com

Följande servrar kvarstår att starta om vid ett senare underhåll:

 • premium21.oderland.com
 • server8.serverdrift.com
 • shine.oderland.com
 • shishi.oderland.com
 • suijin.oderland.com
 • tenjin.oderland.com
 • ushiwaka.oderland.com
 • zeus.oderland.com
 • fudo.oderland.com

Schemalagd

I och med ett rutinmässigt underhåll av flera av våra servrar så kommer vi behöva starta om vissa av servrarna. Det kan innebära några minuters nedtid per server.