Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 17:10 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll på vår hemsida, kundavdelningen samt supportsidorna

-

Den här incidenten kommer påverka: Hemsidan, Kundavdelning, Supportsidorna

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi kommer genomföra ett planerat underhåll som kommer påverka vår hemsida oderland.se, kundavdelningen (oderland.se/clients) samt supportsidorna (oderland.se/support). Under tiden som underhållsarbetet pågår så kommer ingen av dessa att vara tillgängliga.

Det går dock fortfarande bra att maila in till supporten som vanligt på support@oderland.se så återkommer vi så fort vi kan. Jouren är tillgänglig som vanligt men i och med att kundavdelningen kommer ligga nere så kommer du behöva logga in och spara ner telefonnumret i förväg. Detta gäller kunder som har SLA Premium eller SLA Enterprise.