Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-02-29 16:23 CET

Incidentrapport

Problem att registrera .se- och .nu-domäner

Den här incidenten påverkade: Hantering av domäner

Historik

Åtgärdad

Internetstiftelsen har kommunicerat att incidenten bedöms vara löst. De förväntar sig inte fortsatta störningar i nuläget.

Övervakar

Internetstiftelsen har meddelat att de implementerat ändringar i sin miljö för att mitigera problemet. Men att de dessvärre förväntar sig fortsatta störningar.

Vi ser mycket färre störningar / avbrott än tidigare. Vi fortsätter övervvaka situationen och inväntar att Internetstiftelsen kommunicerar att incidenten ska vara helt löst.

Identifierad

Internetstiftelsen har meddelat att problemet fortfarande ännu inte är permanent löst men att tjänster tidvis kan vara nåbara.

Vi inväntar bekräftelse på att incidenten är permanent löst alternativt ytterligare information.

Identifierad

Internetstiftelsen har utlovat en statusuppdatering till oss registrarer gällande incidenten senast klockan 14:00.

Vi uppdaterar här så snart vi har fått mer information.

Identifierad

Driftstörning hos Internetstiftelsen kvarstår idag.

Vi har efterfrågat information om när incidenten kan tänkas bli löst.

Identifierad

Vi inväntar fortsatt mer information kring incidenten från Internetstiftelsen.

Vi har i nuläget ingen information om när de uppskattar att problemet blivit åtgärdat.

Identifierad

Internetstiftelsen har nu bekräftat att de har en pågående störning på sina system som de arbetar på att lösa. Vi inväntar besked från Internetstiftelsen att problem ska vara åtgärdade.

Undersöker

Vi har uppmärksammat att det är nya problem med hantering av toppdomänerna .se och .nu efter tidigare löst driftstörning.