Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-07-18 17:38 CEST

Incidentrapport

Problem att komma åt flera webbhotellsservrar

Den här incidenten påverkade: server1.serverdrift.com, server10.serverdrift.com, apollo.oderland.com, kappa.oderland.com, oda.oderland.com, premium6.oderland.com, premium15.oderland.com, premium16.oderland.com, premium25.oderland.com, premium26.oderland.com, shishi.oderland.com, thea.oderland.com, uzume.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Attackerna är nu under kontroll och vi bedömer att det inte påverkar några tjänster längre.

Övervakar

Vi bedömmer just nu att attacken mot premium16.oderland.com är under kontroll.

Däremot ser vi en ny attack riktad mot premium6.oderland.com. Mitigering har påbörjats.

Övervakar

Attacken är primärt riktad mot premium16.oderland.com just nu, och vi har isolerat den servern för att minska påverkan på andra servrar/tjänster. Vi ser att det fungerar.

Parallellt med detta har vi fortsatt mitigera attacken mot premium16.oderland.com och ser att det givit resultat, även fast vi fortfarande ser tidvisa anslutningsproblem och stundom höga svarstider.

Attacken är väldigt omfattande och distribuerad över hundratusentals IP-adresser utspridda över hela världen.

Identifierad

Attacken fortsätter och är en av de största attacker vi sett. Vi mitigerar, tillsammans med våra Internetleverantör, men upplever återigen problem med att vissa tjänster inte går att nå.

Vi återkommer löpande med uppdateringar.

Identifierad

Just nu bedömer vi att attacken är under kontroll för samtliga servrar utantaget premium16.oderland.com där attacken orsakar intermittenta anslutningsproblem. Vi fortsätter undersöka.

Identifierad

Orsaken har identifierats. En ovanligt stor distribuerad övebelastningsattack (DDoS) som påverkade åtkomst till flera servrar samtidigt. Attacken har mitigerats men vi fortsätter undersöka.

Undersöker

Vi undersöker just nu en driftstörning som påverkar flera delade webbhotellsservrar.