Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:28 CEST

Schemalagt underhåll

Underhållsarbete nätverk

-

Den här incidenten kommer påverka: Nätverk

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan några problem.

Under arbete

Underhållet har påbörjats.

Schemalagd

Vi kommer att genomföra konfigurationsändringar som krävs för nya tjänster som kommer att lanseras inom kort. Vi förväntar oss korta störningar på upp till en minut under underhållsfönstret.