Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 19:40 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av App Suite (Open-Xchange)

-

Den här incidenten kommer påverka: App Suite

Historik

Slutförd

Underhållet är slutfört.

Verifierar

Ändringarna verifieras.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet.

Schemalagd

I och med en uppgradering av en av App Suites komponenter, så kommer vi göra en kontrollerad omstart av tjänsterna. Det innebär att App Suite-webbmailen kan bli otillgänglig under en stund.