Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 14:28 CEST

Incidentrapport

Problem med leverans av mail på premium9.oderland.com

Den här incidenten påverkade: premium9.oderland.com

Historik

Åtgärdad

Efter nattens migrering fick servern problem med att leverera mail, istället för att levereras så köades mailen upp på servern. Problemet uppmärksammades och löstes ca 15:45 idag. Mail som hade köats upp på servern ska nu ha levererats, om ett mail misslyckades att levereras så ska du ha fått ett studsmail tillbaka med mer information om varför.

Orsaken till problemet var att det hade blivit felaktiga inloggningsuppgifter till ett internt system efter nattens migrering. Vi ser det här som en isolerad händelse och förväntar oss inte att det ska uppstå igen. Vi kommer dock ändå se över vad vi kan göra för att ännu bättre verifiera att allting fungerar efter en migrering.