Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 19:44 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av postal.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: Postal

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts.

Under arbete

Underhållet har påbörjats.

Schemalagd

I och med ett rutinmässigt underhåll av Postal-servern så kommer vi behöva starta om den. Det kommer att innebära en kortare (2-3 minuters) nedtid.