Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-05-30 15:53 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av flera delade servrar

-

Den här incidenten kommer påverka: server13.serverdrift.com, server14.serverdrift.com, apollo.oderland.com, benten.oderland.com, dionysos.oderland.com, genbu.oderland.com, premium4.oderland.com, tashi.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet är slutfört.

Schemalagd

Vi kommer att utföra en uppdatering på flera av våra delade servrar. På grund av detta kommer vissa servrar vara otillgängliga under några minuters tid.

Vi beklagar den korta framförhållningen, men bedömer att uppdateringen är viktig för att undvika störningar senare.