Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:33 CEST

Schemalagt underhåll

Underhållsarbete på flera webbhotellservrar

-

Den här incidenten kommer påverka: amaterasu.oderland.com, daruma.oderland.com, fujin.oderland.com, suijin.oderland.com, uke.oderland.com, yama.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhåll av fujin.oderland.com och uke.oderland.com har slutförts utan problem.

Under arbete

Underhåll av amaterasu.oderland.com och suijin.oderland.com har slutförts utan problem.

Under arbete

Underhåll av daruma.oderland.com och yama.oderland.com har slutförts utan problem.

Schemalagd

CloudLinux 7 som dessa servrar kör kommer att sluta få uppdateringar i mitten av 2024. Vi behöver därför migrera dessa till CloudLinux 8 vilket är vad vi kommer göra under detta underhållsarbete. Under tiden som vi genomför arbetet kommer inga tjänster på servrarna att vara nåbara. Vi räknar med att arbetet tar 30-60 min.

Det kommer inte vara några märkbara förändringar på tjänsten efter migreringen utan allting kommer fortsätta att fungera som det gjorde innan. Du som kund behöver inte göra något.

Uppgraderingsschemat ser ut på följande sätt:

2024-04-09 23:00

  • yama.oderland.com
  • daruma.oderland.com

2024-04-10 23:00

  • amaterasu.oderland.com
  • suijin.oderland.com

2024-04-11 23:00

  • uke.oderland.com
  • fujin.oderland.com

Nästa batch med servrar kommer att publiceras på statussidan en vecka i förväg.