Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-06-16 19:58 CEST

Schemalagt underhåll

Omstart av server

-

Den här incidenten kommer påverka: akilles.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem. Nedtid var c:a 1 minut.

Schemalagd

Vi kommer, som en del av vårt löpande underhållsarbete, att starta om servern akilles.oderland.com. Under tiden för omstarten kommer servern vara oåtkomlig. Vi beräknar nedtid till mindre än fem minuter.