Oderland Status

Senast uppdaterad 2024-04-16 16:42 CEST

Schemalagt underhåll

Underhåll av databasservern på miro.oderland.com

-

Den här incidenten kommer påverka: miro.oderland.com

Historik

Slutförd

Underhållet har slutförts utan problem.

Under arbete

Vi har påbörjat underhållet. När det är klart kommer vi att göra en ny uppdatering här.

Schemalagd

Vi behöver genomföra underhåll av databasservern (MariaDB) på servern miro.oderland.com. Detta kommer orsaka lite nertid på databasservern under tiden som underhållet pågår. Vi uppskattar att underhållet inte ska ta mer än 15 minuter.